home

Netwerk

Doorbraken in complexe opgaven

Heeft u een belangrijke, weerbarstige opgave? Gaat dit meerdere organisaties aan? Rijksmastercircle kan u mogelijk daarbij helpen.

Van innovatie tot jeugdzorg tot waterveiligheid tot bedrijfsvoering

Rijksmastercircle is een netwerk van procesbegeleiders binnen de Rijksoverheid die zich toeleggen op de mastercirclemethode om organisaties samen compacter en slagvaardiger te helpen optreden. Samen met ervaringsdeskundigen (“masters”) begeleiden zij groepen bij een creatief ontwikkelproces. Vooral als die groep officieel geen team is, maar wel als team wil opereren. De Werkmaatschappij faciliteert het netwerk binnen de Rijksoverheid.

Ervaringen met Mastercircles

Elly van Kooten De Wijkaanpak.Hoe VROM heeft geleerd slimmer programma’s te managen Hans van der Vlist Over zijn ervaring in de masterrol.
Reinier ter Kuile Hoe  een mastercircle een groep directeuren succesvol door een U-proces heeft gevoerd. Rob Kuipers Hoe hij, als ex Directeur Generaal, de masterrol heeft ervaren.
Emmy Meijers die haar hele team op sleeptouw nam en hoe het Deltaprogramma anders werd ingestoken. Rob Kuipers Positioneert de mastercirclemethode in het Rijk.
Cameraman en regisseur: Wim Spaans